تبلیغات
***سهیل غزنوی***Sohail *** - كلمات آلرژی زا برای خانم ها
كلمات آلرژی زا برای خانم ها

خانم های عزیز: چند باراتفاق افتاده است كه با مرد زندگی تان مشغول صحبت باشید و او به یكباره چیزی بگوید كه براستی عمیقاً شما را ناراحت و یا عصبانی كرده باشد؛ در حالیكه خود او نیز اصلاً متوجه نباشد كه چرا اینقدر شما را ناراحت و عصبانی كرده است؟ وبا ناباوری از شما می پرسد:" مگر من چی گفتم؟" یا "چه حرف بدی زدم؟" و شما پیشخودتان فكر می كنید: چطور متوجه نیست كه چه می گوید؟

زنان دیگر معمولاً خیلی خوب متوجه منظور شما می شوند و شما را درك می كنند بطوریكه داستان را برای هر زنی كه تعریف كنید براحتی با آن ارتباط برقرار می كند. اما چرا خود مردها متوجه نیستند كه گاهی اوقات حرفهایی می زنند كه زن ها از شنیدن آن بیزارند؟

آنچه زن ها از شنیدن آنها بیزارند :

** آنچه مردها می گویند تا احساسات زنان را كم اهمیت جلوه دهند.

** آنچه مردها می گویند تا از صحبت كردن و برقراری ارتباط با زنان سرباز بزند.

** آنچه مردها می گویند تا مكالمه و گفت و گو با زنها را متوقف كنند.

** آنچه مردها می گویند تا خود را متعهد و پای بند چیزی نكنند و بتوانند آزاد باشند.

** آنچه مردها می گویند تااحساسات زنان را كم اهمیت جلوه دهند.

آروم باش     لحظه ای كه این جمله به گوش زن ها برسد فشار و اضطراب آنهارا بالا می برد. هنگامی كه به آن ها دستور می دهید آرام باشید برای آن ها به این معنا است كه احتمالاً فكر می كنید زیادی از خود واكنش نشان داده اند و از هم پاشیده و غیر منطقی شده اند و نمی توانند از پس چیزی بر آیند از آن بالاتر ازاین كار، بوی فخر فروشی می آید كه مردها به خود مسلطند و زنها نمی توانند بر خودمسلط باشند.

سخت نگیر    بی اعتنایی و بی تفاوتی تا چه حد؟ این جمله اهمیت احساسات زنان و نیز آنچه را كه درباره اش صحبت یا مذاكره می¬كنند راكوچك جلوه می¬دهد و ضمناً به این معناست كه زیادی موضوع را جدی و مشكل گرفته اند ترجمه" نمی¬خواهم درباره این موضوع با تو هیچ صحبتی بكنم." پاسخ زنان"خودت سخت نگیر. زنان میخواهند صحبت كنند نه اینكه روی شما عمل جراحی قلب باز انجام دهند"

به اعصابت مسلط باش    درست مانند آروم باش و سخت نگیر و حتی به مراتب بدتر است، هنگامی كه به زن ها می گویید بر اعصاب خودت مسلط باش برایشان به این معناست كه از كاهی كوه ساخته اند. خب مردان عزیز چه فكر می كنید؟ اگر زنان میخواهند در آن باره صحبت كنند پس حتماً برای آن ها موضوع مهمی است.

اینقدر بچه نشو      احساس توهین و تحقیر و بی احترامی به زن ها دست می دهد.

آنچه مردها می گویند تا از صحبت كردن و برقراری ارتباط با زنان سرباز بزند

دوست ندارم درباره ی آن صحبت كنم     زنان هم از بسیاری از كارها خوششان نمی آید ولی آنها را انجام می دهند، اما پیام این جمله به زنان این است كه احساسات تو برای من اهمیتی ندارد مهم نیست كه ناراحت باشی و نمی خواهم روی این رابطه كار كنم.         

دیگر تحملش را ندارم       این جمله معمولاً با یك خروج فیزیكی و جسمانی نیز همراه است. بدین معنا كه مردها  این جمله را می گوید و ناپدید می شوند و زنان را دل شكسته و رنجیده خاطر و بسیار خمشگین و عصبانی رها می كنند. این جمله به زن احساس نا امیدی و درماندگی می دهد. چنانچه آمادگی صحبت كردن را ندارید راه ها و روش های مودبانه تری نیز برای بیان آن وجود دارند.

دوباره شروع شد       معمولا مردان این جمله را در ابتدای مكالمه و پیش از آن كه هنوز زنان چیزی گفته باشند می¬گویند مثلا زنان می پرسند عزیزم آیا در چند روز آینده زمان بیشتری داری ؟ مردان پاسخ می دهند دوباره شروع شد از كجا می¬دانید كه قرار است بعد از این جمله چه گفته شود، در واقع آنچه در ذهن مردان می¬آید این است كه "دوباره می خواهد درباره رابطه مان صحبت كند" زنان می خواهند در مورد رابطه صحبت كنند زیرا كه به دلایل عجیب و غریب شما را و رابطه ی با شمارا دوست دارند.

این دفعه چیه؟      با شنیدن این عبارت زنان احساس می كنند كه از پیش به آن¬ها اخطار داده اید و می¬خواهیدآن ها را بترسانید در این گونه اوقات چاره ای ندارند جز این كه تسلیم خواسته ی شما شوند و بگویند"باشه اصلا ًهیچی" كه احتمالا همان چیزی است كه شما دوست دارید بشنوید!

هنگامی كه زنان سعی دارند برای آینده برنامه ریزی كنند یا مشكلی را حل و فصل كنند و مردها می گویند : یك كاریش می كنیم، زنان می دانند كه فقط می¬خواهید وعده سر خرمن بدهند، البته به روش نرم و ملایم و زیركانه.

دوباره نشستی با دوستات حرف زدی؟         آیا منظورمردها از این جمله این است كه زن ها فكر، ذهن و تفكر مستقل ندارند؟ یا هر بار كه از چیزی ناراحت هستند و یا می خواهند موضوعی را حل و فصل كنند توسط زن های دیگر شست و شوی مغزی داده شده اند؟ مهارتی كه در این جمله به كار رفته است این است كه از پیش و از همان ابتدا آنچه را كه زنان می خواهند درباره اش صحبت كنند از درجه ی اهمیت و اعتبار ساقط می¬شود گویی كه احمقانه است یا خوب درباره اش فكر نشده است و عقل و منطقی در آن به كار نرفته است و بنابراین ارزش آن را ندارد كه وقت تان را روی آن بگذارید.

آنچه مردها می گویند تا مكالمه و گفت و گو با زنان متوقف كنند

باشه باشه مثل همیشه حق با توست و من اشتباه می كنم حالا راضی شدی           زنان راضی نمی شوند چرا كه صحبت كردن و برقراری ارتباط بر سر درست و غلط، برد و باخت یا حق به جانب جلوه كردن و محكوم كردن دیگری نیست. بلكه هدف فقط برقراری ارتباط متقابل و برگرداندن تفاهم است. مكالمه یك مسابقه نیست كه باید در آن برنده شوید بلكه نوعی ارتباط است.

اصلا بابا فراموشش كن      پرواضح است كه چیزی گفته شده كه به مذاق مردان خوش نیامده است، اما به جای اینكه این احساسات خود را با همسرشان در میان بگذارند، مكالمه را در نطفه خفه می كنند. به علاوه اینكه زنان قادر نخواهند بود آن موضوع را فراموش كنند و شما نیز این را خود می دانید.

خودم می دونم چكار دارم می كنم       یعنی به نظر مردان نیازی به زنان نیست و فكر زن ها بی اهمیت است و مردان نمی خواهند در این مورد هیچ توضیحی بدهند.

آنچه مردها می گویند تا خود را متعهد و پای بندچیزی نكنند و بتوانند آزاد باشند

نمی توانم اینقدر جلو جلو فكر كنم    با این جمله مردان می خواهند شانه خالی كنند طفره بروند و فرار كنند. این كار  مردان موجب می شود زنان احساس كنند اهمیت ندارند و شایسته چشم پوشی هستند .

یه كاریش می كنیم      هنگامی كه زنان سعی دارند برای آینده برنامه ریزی كنند یا مشكلی را حل و فصل كنند و مردها این پاسخ را به آن ها می دهند زنان می دانند كه فقط می خواهید وعده سر خرمن بدهند، البته به روش نرم و ملایم و زیركانه.

من هم همین طور      زنان می گویند" دوستت دارم" و شما می گویید" من هم همین طور" آن ها می گویند:"خیلی خوشحالم تونستیم درباره ی آن موضوع با هم صحبت كنیم." شما می گویید:"من هم همین طور"استفاده از این عبارت از دو حال خارج نیست یا به لحاظ گفتاری كلامی مردان تنبل هستند و حوصله ندارند همان فكر یا احساس را تمام و كمال دوباره ابراز و بیان كنند و یا اینكه عمداً دوست ندارند آن را بر زبان بیاورند و اعتقادی هم به آن ندارند.

من همین طوری هستم   و اینك بزرگترین عذر و بهانه برای سرباز زدن از انجام آنچه ندارید یا نمی خواهید انجام دهید سرباز زدن از تغییر و رشد شخصی، طفره رفتن از كار كردن بر روی خودتان و رابطه و فرار كردن از جدی گرفتن نظر ها و بازتاب های زنان. خب چنانچه نمی خواهید تعهد و پای بندی خود را به چیزی نشان دهید بهتر نیست دقیق تر بگویید كه : "من انتخاب كرده ام كه همین طوری باشم".

ما خواهان آنیم تا آنچه را كه زن ها تلاش می كنند به شما بگویند درك كنید و زندگی سرشار از تفاهم را تجربه كنید.